Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 23 Ιανουαρίου 2019

Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της υπ’ αριθ. 01/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

2. «Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων της Β΄ και τελικής φάσης του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Αποτύπωση, σύνταξη μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας παιδικών σταθμών και υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φλώρινας για την αδειοδότησή τους¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

3. Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: «Ανάπλαση των παραποτάμιων οδών του ποταμού Σακουλέβα από την οδό Βουκεφάλα μέχρι την Ανώνυμη οδό 27»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση