Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 21 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., μια τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Ζ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2018 του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας».

Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2. «Απολογιστικά στοιχεία Β΄ Τριμήνου 2018 του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας».

Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
3. «Απαγόρευση βοσκής στο κοινοτικού δάσος Τ.Κ. Πολυποτάμου».

Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
4. «Παράταση χρόνου μίσθωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης για φύλαξη ανεπιτήρητων ζώων (βοοειδή)».
Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
5. «Έγκριση πρακτικού αριθ. 1/ 02-08-2018 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Λουκά, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Φλώρινας.
6. «Ορισμός Εκπροσώπων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΦΛΩ».
Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

7. «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. ».
Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας
8. «Διοργάνωση βραδιάς Όπερας στο πλαίσιο Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Φλώρινας – Πολιτιστικό καλοκαίρι 2018».
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

9. «Επιχορήγηση του Πνευματικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων του συλλόγου»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
10. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 343/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας ως προς τον ορισμό οικονομικού διαχειριστή».
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
11.
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 342/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας ως προς τον ορισμό οικονομικού διαχειριστή».
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
12. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ» για τη διοργάνωση αθλητικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 7 Οκτωβρίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση