111η επέτειο των Ελευθερίων της Φλώρινας

111η επέτειο των Ελευθερίων της Φλώρινας