111ης επετείου των Ελευθερίων της Φλώρινας

111ης επετείου των Ελευθερίων της Φλώρινας