Α´ Κυριακή Ἀποδήμων στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Καστοριᾶς

Α´ Κυριακή Ἀποδήμων στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Καστοριᾶς