Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Εικόνα άρθρου

Εκδήλωση Βράβευσης των μαθητικών έργων, τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Δράσης Φλώρινα Καθαρός…

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ… 2 Ιουνίου, 2024
1 2 3 232