5.200 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με επιδότηση...

5.200 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με επιδότηση Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι από την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020 ενεργοποιούνται 5.200 νέες θέσεις εργασίας με αυξημένη ε...

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για την προκήρυξη 1Κ 2020...

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τα...

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη στο Βοήθεια στο σπίτι...

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προκήρυ...

Τέσσερις ακόμα θέσεις εργασίας από την εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας...

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την...

Βοήθεια στο Σπίτι: Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για 2.909 μόνιμες προσλήψε...

Βοήθεια στο Σπίτι: Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για 2.909 μόνιμες προσλήψεις Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις 2.909 μόνιμες θέσεις στο...

Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για 12 νέες θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτή...

Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για 12 νέες θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας προκήρυξε την πρόσληψη του παρακ...

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ 2020 Προκήρυξη που...

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2020 Προκήρυξη που αφορά 2909 θέσεις τακτικού προσωπικού Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δ...

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για την προκήρυξη 7Κ/2019...

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, τριακοσίων δεκαεπτά (317) θέσε...

Προσλήψεις στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας...

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι  η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων πενήντα εννέα (259) ατόμων για την κάλυ...