Το Γενικό Λύκειο Αμυνταίου συμμετείχε σε εθελοντική δενδροφύτευση με τ...

Συμμετοχή του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου σε εθελοντική δενδροφύτευση με το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και τον Δήμο Αμυνταίου στο πλαίσιο του έργου LIFE Terra Και αυτήν τη σχολική χρονιά το Γενικό Λύκειο Αμυνταίου έχε...