Λύκειο των Ελληνίδων Φλώρινας στην Πρεμετή- Αργυρόκαστρο

Λύκειο των Ελληνίδων Φλώρινας στην Πρεμετή- Αργυρόκαστρο