Δωρεά στο Λύκειο των Ελληνίδων Φλώρινας εξήντα οκτώ(68) γνήσιων τμημά...

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη το Λύκειο των Ελληνίδων Φλώρινας αποδέχτηκε τη δωρεά εξήντα οκτώ(68) γνήσιων τμημάτων παραδοσιακών φορεσιών των περιοχών της Αγίας Παρασκευής και Αλώνων του ν...