Νέα Πολιτιστική Ταυτότητα του Δήμου Φλώρινας. Νέα εποχή για τον Δήμο– Νέες προοπτικές για τον τουρισμό του

Νέα Πολιτιστική Ταυτότητα του Δήμου Φλώρινας. Νέα εποχή για τον Δήμο– Νέες προοπτικές για τον τουρισμό του