Τις γυναίκες της Πίνδου τίμησε η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας

Τις γυναίκες της Πίνδου τίμησε η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας