Τάξεις Υποδοχής στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο της Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 17 Δεκεμβρίου, 2011

Ανακοινώνουμε ότι στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο της Φλώρινας λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής ΙΙ για τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων. Σκοπός τους είναι η βελτίωση της ελληνομάθειας και η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες στην Ελληνική γλώσσα, αλλοδαπούς, μετανάστες αλλά και γηγενείς.

Όσοι μαθητές επιθυμούν να ενταχθούν στις παραπάνω τάξεις μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ. 23850-45527 και ώρες 8:10 έως 14:00.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..