Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 27 Φεβρουαρίου 2024 Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Φεβρουαρίου, 2024

Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2024 Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

2. «Καθορισμός τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Διευθύντριας του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

3. «Καταβολή οφειλόμενου εφάπαξ του Ν.103/75 (Α΄ 167) σε υπάλληλο του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας που συνταξιοδοτήθηκε»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Διευθύντριας του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

4. «Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 50 τ.μ. στο υπ’ αριθ. 349 αγροτεμάχιο Αναδασμού 1982-1983 της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοκάμπου Δήμου Φλώρινας, για ανόρυξη γεώτρησης διοξειδίου του άνθρακα» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 12/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

5. «Εκμίσθωση του ακινήτου(Καφενείου) που βρίσκεται στο ισόγειο του Κοινοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Καλλινίκης του Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 66/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

TAGGED: Φλώρινα,