Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Δεκεμβρίου, 2015

amyntaio-djmos-logo-3Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αμυνταίου στις 15 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο Γραφείο του Δημάρχου με θέματα

1. Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση του Προέδρου της Τ.Κ. Ροδώνα Παρασκευά Δημήτριου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας.
3. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για το έργο “Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δ. Αμυνταίου”, προϋπολογισμού 129.000,00 € και επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
4. Ανάθεση μελέτης με τίτλο “Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης”.
5. Ανάθεση μελέτης με τίτλο “Τοπογραφία θέσεων Α/Σ εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Κέλλης”.
6. Ανάθεση μελέτης με τίτλο “Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Βαρικού”.
7. Ανάθεση μελέτης με τίτλο “Μελέτη διάνοιξης δασικής οδοποιίας στην Τ.Κ. Κέλλης “.
8. Ανάθεση μελέτης με τίτλο “Μελέτη βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης με βιομάζα στην Τ.Κ. Μανιακίου”.

TAGGED: Αμύνταιο,