Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου την Τετάρτη την 15η Φεβρουαρίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Φεβρουαρίου, 2023

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 15η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Ανάκληση της αριθ. 109/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί παραχώρησης στο ΑΠΘ έκτασης του με αριθ. 136Α αγροτεμάχιου της κτηματικής περιοχής Λιμνοχωρίου και λήψη νέας απόφασης περί παραχώρησης της ιδίας έκτασης  στο τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας.
 2. Ανάκληση των αριθ. 41/2022 και 210/2022 αποφάσεων ΔΣ Αμυνταίου. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αμυνταίου.
 3. Ανανέωση συμμετοχής Δήμου Αμυνταίου στο “Σύμφωνο των Δημάρχων”.
 4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 6. Αναμόρφωση στοχοθεσίας προϋπολογισμού έτους 2023 ως επακόλουθο της υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
 7. Έγκριση της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τροποποίηση της αριθ. 18/2021 απόφασης Ο.Ε. σχετικά με τη μείωση τελών ύδρευσης – αποχέτευσης σε τρίτεκνες οικογένειες για το οικ. έτος 2023 και εφεξής.
 8. Τροποποίηση της αριθ. 94/2012 απόφασης Δ.Σ. Αμυνταίου ως προς τον τρόπο χρέωσης στο στρατόπεδο «Σ/ΧΗ Ι.ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ» .
 9. Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από ιδιοκτησία Δήμου Αμυνταίου, στην Τ.Κ. Πεδινού Δ. Αμυνταίου.
 10. Συμπλήρωση των αριθ. 150/2022 και 170/2022 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί ανταλλαγής εκτάσεων στο αγρόκτημα Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα.
 11. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 12. Έγκριση A΄ κατανομής ποσού 121.425,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων, έτους 2023.
 13. Έγκριση του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων Δήμου Αμυνταίου 2024-2027.
 14. Έγκριση της αριθ. 8/2023 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023.
 15. Έγκριση της αριθ. 9/2023 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, έτους 2023.
 16. Έγκριση της αριθ. 1/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023.
 17. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021.
 18. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων καρναβαλιού του Δήμου Αμυνταίου με τον Προοδευτικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Ξινού Νερού.
 19. Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για τον εορτασμό της Καθαρά Δευτέρας 2023, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Αμύνταια».
 20. Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.
 21. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Άρση επικινδυνότητας και κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτηρίων», προϋπολογισμού μελέτης 52.080,00 €.
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση της αναδόχου του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 399.900,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 24. Έγκριση χορήγησης παράτασης της μελέτης “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου”, προϋπολογισμού 50.220,00€.
 25. Παραλαβή 1ου παραδοτέου της μελέτης με τίτλο «Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τοπικού ρυμοτομικού στη θέση ¨Μπάνιᨻ, προϋπολογισμού 995,60€.
 26. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου.
 27. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου.
 28. Παράταση Έγκρισης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου».
 29. Έγκριση ή μη της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με διακοπή κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς στην Κοινότητα Ξινού Νερού Δ. Αμυνταίου.
 30. Έγκριση ή μη της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου γηπέδου στην κτηματική περιοχή συνοικισμού Σωτήρα Δ. Αμυνταίου, επί αιτήσεως της εταιρείας ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε..
 31. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.

 

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..
TAGGED: Αμύνταιο,