Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 13 Νοεμβρίου 2023 Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Νοεμβρίου, 2023

Στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020) θα πραγματοποιηθεί η Τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 13 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Σχετικά με εξαίρεση κατάργησης – λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ163/06.10.2023 τεύχος Α΄)»

Εισηγητής κος Παντελής Γεωργιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της καςΑφροδίτης Κεσίδου, Διευθύντριας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

2. «Έγκριση της απόφασης 79/2023 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην Πράξη αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’  232) νέους κλάδους και ειδικότητες»

Εισηγητής κος Παντελής Γεωργιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Αφροδίτης Κεσίδου, Διευθύντριας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

3. «Έγκριση της με αριθμό 75/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας με θέμα ¨Έγκριση αιτιολογικής έκθεσης εξαίρεσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του από την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/06-10-2023)¨»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση τηςκας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένηςτου Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

4. «Έγκριση της με αριθμό 64/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Θ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α.»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση τηςκας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένηςτου Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

5. «Έγκριση της με αριθμό 68/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με τα Απολογιστικά στοιχεία Γ΄ τριμήνου 2023του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση τηςκας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένηςτου Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

6. «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 59/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

7. «Καθιέρωση 24ωρης απασχόλησης καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες στο πλαίσιο λήψης αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων κατά των χιονοπτώσεων και παγετού για το έτος 2024» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 60/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

 

 

8. «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας έτους 2022» (σχετ. η με αριθμό 64/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

 

TAGGED: Φλώρινα,