Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Αμυνταίου 2021-2024. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 2. 4η Επέκταση χρόνου λειτουργίας Παράλληλης Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 3. Έγκριση Β΄ κατανομής ποσού 82.430,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων, έτους 2021. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 4. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου οικ. έτους 2020. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 5. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου οικ. έτους 2020. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 6. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 147.925,70€.- Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 7. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις οικισμών – βελτιώσεις οδοποιίας Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 1.513.780,00€. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 8. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου, έτους 2021. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 9. Κατανομή των θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ.. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 10. Παραχώρηση χρήσης κατά το καλλιεργητικό έτος 2021-2022 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7,00στρ. τμήματος του τεμαχίου αριθ.Σ84-515 Γ Γ ΖΩΝΗ του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πελαργού. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 11. Τροποποίηση της αριθ. 432/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου που αφορά τον Κανονισμό Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 12. Ένταξη της Τ.Κ. Κέλλης στον πίνακα τιμολόγησης δημοτικών τελών ύδρευσης, σύμφωνα με την αριθ. 83/2021 απόφαση Ο.Ε. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 13. Έγκριση ανταλλαγής εκτάσεων και ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης.- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με αριθ. 105/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 15. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την αριθ. 103/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, σύμφωνα με την αριθ. 110/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 17. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την αριθ. 111/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 18. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, σύμφωνα με την αριθ. 112/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 19. Έγκριση της αριθ. 18/2021 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με οριοθέτηση χώρων για την τοποθέτηση ειδικών κάδων περισυλλογής και ανακύκλωσης ειδών ιματισμού.– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
Pin It

Αφήστε μια απάντηση