Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 30 Ιανουαρίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Ιανουαρίου, 2023

Τακτική «δια ζώσης»συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.,με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Ανάκληση της υπ. αριθμ. 170/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου με θέμα: ¨Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2022 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας¨»

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας.

2. «Υποβολή Αιτήματος Πρόσληψης Προσωπικού στο ¨Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών¨ του ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)»

Εισηγήτρια κα Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

3. «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου σε επιτροπή επιλογής δικηγόρου για πρόσληψη με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

4. «Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπανών για έξοδα κηδείας Δημάρχων, Προέδρων Κοινοτήτων και αιρετών έτους 2023»

Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

5. «Έγκριση ίδρυσης και κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Πλυντηρίου στο Δήμο Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

6. «Αίτημα αναπροσαρμογής τιμής ειδών παντοπωλείου»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

7. «Έγκριση της υπ΄αριθ. 3/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία Δ΄ τριμήνου 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

8. «Έγκριση της υπ΄αριθ. 4/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Α΄τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

9. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ¨προμήθεια υλικών περίφραξης γηπέδου 5×5 Νεοχωρακίου¨»

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

10. «2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ¨Εργασίες Συντήρησης Πλατειών και Κοινόχρηστων Χώρων Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Κάτω Κλεινών¨»

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

11. «1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2023»

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

 

 

12. «Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

13. «Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 80.212,79 € προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας από το Δήμο Φλώρινας, ώστε να μπορέσει να καλυφθεί το συνολικό μισθολογικό κόστος του Προγράμματος ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨ για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2023 – Μάρτιος 2023, έχοντας υπόψη ότι η τελευταία ημερομηνία που πρέπει να υποβληθεί από την Κοινωφελή Επιχείρηση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών το αρχείο μισθοδοσίας του μηνός Ιανουαρίου είναι η 06/02/2023»

Εισηγητής Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

14. «Τροποποίηση συμβάσεως υπ΄ αριθ. ΑΠ. 25721/28-07-2022 Προμήθειας Mηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα έργου) για τον Δήμο Φλώρινας – Τμήμα 3 – Προμήθεια τεσσάρων (4) επιβατικών SUV οχημάτων 4Χ4»

Εισηγητής Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

15. «Τροποποίηση συμβάσεως υπ΄ αριθ. ΑΠ. 25939/29-07-2022 Προμήθειας Mηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα έργου) για τον Δήμο Φλώρινας – Τμήμα 6 – Προμήθεια Eλαστικοφόρου φορτωτή (με κάδο πολλαπλών χρήσεων και λεπίδα αποχιονισμού τύπου V)»

Εισηγητής Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

16. «Τροποποίηση συμβάσεως υπ΄ αριθ. ΑΠ. 25673/28-07-2022 Προμήθειας Mηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων φυσικών καταστροφών και έντονων καιρικών φαινομένων στον Δήμο Φλώρινας  – Τμήμα 2 – Προμήθεια Eλαστικοφόρου εκσκαφέα (με αρθρωτή μπούμα και περιστρεφόμενο κουβά)»

Εισηγητής Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

17. «Παροχή συναίνεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4512/17-1-2018 (άρθρα 43 έως 72) και του Ν. 4442/2016 (άρθρα 57 έως 80), για τη διενέργεια Ερευνητικών Εργασιών εντοπισμού κοιτασμάτων οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού, σε Δημοτική έκταση Ε=283.409,105 τ.μ. στο αγρόκτημα της Κοινότητας Αγίου Βαρθολομαίου Δήμου Φλώρινας από τον κοΓεώργιο Γ. Ρόκο»

Εισηγητής Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

18. «Σχετικά με τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής  Προμηθειών και Υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.3 και παρ. 11β και 11δ του Ν. 4412/2016  και άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 για το έτος 2023».

Εισηγητής Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

19. «Αμοιβαία αλλαγή θέσης στη λαϊκή αγορά Φλώρινας»

Εισηγητής κος Παναγιώτης Τσακμάκης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Νικόλαου Γρηγοριάδη, Αντιδημάρχου Φλώρινας.

20. «Εκμίσθωση οικοπέδου στην εταιρεία Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Φλώρινας για τη δημιουργία σταθμού λεωφορείων» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 67/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Νικόλαου Γρηγοριάδη, Αντιδημάρχου Φλώρινας και πρώην Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

 

 

21. «Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε οδούς της πόλης της Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 69/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Νικόλαου Γρηγοριάδη, Αντιδημάρχου Φλώρινας και πρώην Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

22. «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην πόλη της Φλώρινας, οδός Τροπαιούχου 23» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 3/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

23. «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην πόλη της Φλώρινας, κτήμα Τριανταφυλλίδη, Γιαννιτσών 5 και Αριστοτέλους 2» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 4/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

24.  «Έγκριση της μετονομασία της μίας πλευράς της οδού Σκάρμπορο, και συγκεκριμένα από την έξοδο του Γ.Ν.Φ. ¨Ελένη Δημητρίου¨ έως και την διασταύρωση των οδών Σκάρμπορο – Ηράκλειας, σε οδό: ¨Γεώργιος Λ. Χριστιανόπουλος – Ιατρός¨»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

25. «Παρουσίαση και έγκριση Απολογισμού των εθελοντικών δράσεων του Γραφείου Εθελοντισμού Δήμου Φλώρινας για το 2022»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Φλώρινας.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Φλώρινα,