Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Ημ/νία Ανάρτησης: 18 Νοεμβρίου, 2022

Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020)  στις 21 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή εκκαθάρισης παλαιών αρχείων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών»

Εισηγητής κος Παναγιώτης Νώτας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

2. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Εθνικού σε ΔΑΣΕ»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

3. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Παρορίου σε ΔΑΣΕ»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

4. «Σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

5. «Αλλαγή χρήσης των με αριθ. 4 και 5 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Φλώρινας»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

6. «Ορισμός τριών (3) εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας με τους αναπληρωτές τους στην Πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ¨Αναπτυξιακού Οργανισμού Φλώρινας Α.Ε.¨»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

7. «Έγκριση  της με αριθμό 7/2022 Απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Δήμου Φλώρινας (της παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021)»

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

8. «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Κρατερού Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 60/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

9. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σχετικά με την έγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Σπηλιάδου αρ. -4-» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 61/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

10. «Λήψη απόφασης για την σύμφωνη ή μη γνώμη περί δημοπράτησης ακινήτων που βρίσκονται στην Δημοτική Αγορά και είναι τα με αριθ. 18, 19, 24, 32, 33, 38, 39, 40, 74, 75, 76, 26, 27, 28 και 77 καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 62/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

11. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – Έγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ηλέκτρας στον αριθμό 4» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 63/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

12. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – Έγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑεπί της οδού Δημάρχου Ι. Θεοδοσίου, στον αριθμό 3» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 64/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

13. «Λήψη απόφασης σχετικά με την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Φλώρινας (άρθρο 36 παρ. 3 Ν. 3584/07) έτους 2023» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 65/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

14. «Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.

15. «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.

16. «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.

17. «Ανανέωση παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Τριποτάμου για χρήση αποθηκευτικού χώρου του e-ΕΦΚΑ Φλώρινας»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.

18. «Παραχώρηση αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αλώνων»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.

19. «Παραχώρηση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ατραπού»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.

20. «Ορισμός αιρετού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την αντικατάσταση μελών της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

Εισηγητής κος Νικόλαος Μουρατίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΙΟΣ

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Φλώρινα,