Τακτική Συνέλευση του Λυκείου των Ελληνίδων Φλώρινας την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Φεβρουαρίου, 2023

Τακτική Συνέλευση του Λυκείου των Ελληνίδων Φλώρινας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 (παρ. 1, 4, 5) και άρθρο 9 (παρ. γ, δ, ε, θ) του Καταστατικού του Λυκείου των Ελληνίδων Παράρτημα Φλώρινας, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση του Σωματείου, την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 και ώρα 18.30 μμ στο Ξενοδοχείο King Alexander.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ, θα επαναληφθεί την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 και ώρα 18.30 στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα σε απαρτία οποιοδήποτε αριθμό των παρόντων μελών του Λυκείου (άρθρο 8 παρ.3 του Καταστατικού)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Τακτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις προς το Λύκειο. ( Άρθρο 8 & 1)


Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Απολογισμός δράσεων προηγούμενου έτους 2021. Λογοδοσία του ΔΣ για τα
πεπραγμένα του έτους.
2. Παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Λ.Ε.Φ. Προϋπολογισμός
δράσεων του επόμενου έτους.
3. ‘Έγκριση αποφάσεων ΔΣ προηγούμενου έτους.
4. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης προς έγκριση.

Για του ΔΣ
Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Χριστίνα Γκόλνα Ζαφειριώ Μελισίδου

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Φλώρινα,