Τέλος στις διακρίσεις, ώρα να ενταχθούν Βουλγαρία και Ρουμανία στο Σένγκεν, δηλώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ημ/νία Ανάρτησης: 18 Οκτωβρίου, 2022


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία να προσχωρήσουν στο χώρο Σένγκεν χωρίς καθυστέρηση.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Τρίτη με 547 ψήφους υπέρ, 49 κατά και 43 αποχές, οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να κινηθεί για να ενταχθούν η Ρουμανία και η Βουλγαρία στο χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν έως το τέλος του 2022, με στόχο την κατάργηση των ελέγχων διαβατηρίων στα σύνορά τους με άλλες χώρες της ΕΕ στις αρχές του 2023.

Σημειώνοντας ότι ο χώρος Σένγκεν είναι ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωβουλευτές επικρίνουν το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα αποφασίσει να εντάξει τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, παρόλο που και οι δύο χώρες πληρούν εδώ και καιρό τα σχετικά κριτήρια. Η διατήρηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα αποτελεί πηγή διακρίσεων και έχει σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή των μετακινούμενων εργαζομένων και των πολιτών, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές. Εμποδίζοντας τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και την ελεύθερη ροή εμπορευμάτων από τους εμπορευματικούς λιμένες, βλάπτεται επίσης η ενιαία αγορά της ΕΕ, συμπληρώνουν.