Τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012 η παρουσίαση της προόδου των μελετών, για την Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 15 Ιουλίου, 2012