Θα απέχει από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Αμυνταίου η Δ.Π. Συνεργασία για την Ανάπτυξη Δ Αμυνταίου

Αμύνταιο, 26-10-2020

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο

Υπόψη Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Κοιν. : Δήμαρχο Αμυνταίου Μπιτάκη Α., Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αμυνταίου, ΜΜΕ του Δήμου Αμυνταίου

 

Κύριε Πρόεδρε,

Αποφασίσαμε να μην συμμετέχουμε στις δυο συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα στις 26 Οκτωβρίου 2020.

Ο Προϋπολογισμός είναι ένα πρόχειρο υπόμνημα που κατά την υλοποίηση του θα τροποποιηθεί πάρα πολλές φορές όπως και ο προηγούμενος. Είναι αντιαναπτυξιακός και δεν στοχεύει σε κανένα σημείο του στην βελτίωση της ζωής των πολιτών και ειδικότερα των συνανθρώπων μας με ειδικές ανάγκες.

Η παροχή οδηγιών που ζητάει ο δήμαρχος για την ΞΙΝΟ-ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. είναι ως θέμα εκτός νόμου διότι βάση του νόμου αλλά και του καταστατικού της ΞΙΝΟ-ΝΕΡΟ, το ανώτερο όργανο που λαμβάνει αποφάσεις είναι η γενική συνέλευση της και όχι το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Αμυνταίου.

Οπότε είναι παράνομο να προσπαθείτε να μεταφέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο ευθύνες που δεν του αναλογούν.

Όσον αφορά την εικαστική διαμάχη της ΞΙΝΟ-ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε. προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια αδιέξοδη δικαστική διαμάχη που μόνο επιπλέον έξοδα δημιουργεί στον Δήμο και θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Εργοστασίου.

Για τους παραπάνω λόγους αποφασίσαμε ως Δημοτική Παράταξη να απέχουμε από τις δυο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ  

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

Pin It

Αφήστε μια απάντηση