Την Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2011 η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Νοεμβρίου, 2011

amyntaio-dhmos-logo

Την Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 19:00 η επόμενη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013, της κατηγορίας πράξεων Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση με κωδικό θεματικής προτεραιότητας 61, στα πλαίσια της πρόσκλησης 44
  2. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
  3. Εκμίσθωση αποκαλυφθεισών εκτάσεων λίμνης Βεγορίτιδος.
  4. Πώληση ξυλείας οξιάς  συστάδας 4γ Τ.Κ. Ασπρογείων για το έτος 2011.
  5. Υιοθέτηση ψηφίσματος του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Ολοκαυτώματα.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποζημίωση του προέδρου και των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Η.Κ.Ε.Α.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποζημίωση του προέδρου και των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης -Αθλητισμού
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του τηλεοπτικού σταθμού West για παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση κεραίας στην Τοπική Κοινότητα  Κέλλης.
  9. Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων