Την Τετάρτη 28 Μαρτίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Μαρτίου, 2012

amyntaio-ds-2011

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 28 Μαρτίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

  1. 1. Αποδοχή έγκρισης δημοπράτησης  ΄Ενταξης Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 με τίτλο «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου», προϋπολογισμού 6.330.000,00€, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
  2. 2. Εγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ.
  3. 3. ΄Εγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Μανιακίου.
  4. 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατανάλωση ύδατος του στρατοπέδου «ΣΧΗ Ι. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ».
  5. 5. Κατασκευή υποδομών και λειτουργία Οργανωμένου χώρου διάθεσης αδρανών υλικών/αποβλήτων & αποκατάσταση  ανενεργού λατομείου/δανειοθαλάμου αδρανών υλικών σε περιοχή ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου».
  6. 6. ΄Εγκριση απολογισμού οικον. Έτους 2011 της ενιαίας σχολικής επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου .
  7. 7. ΄Εγκριση απολογισμού οικον. Έτους 2011 της ενιαίας σχολικής επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου .
  8. 8. Εξέταση των αιτήσεων του Λεωνίδα Ζέγα του Μιχαήλ και του Αλεξάνδρου Παπαπέτρου του Γεωργίου, μισθωτές υπό την μορφή Ο.Ε. δημοτικού καταστήματος (καφενείου) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νυμφαίου.
  9. 9. Παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος (καφενείου) στην Τ.Κ. Νυμφαίου.

10. Παραχώρηση χρήσης στην αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Αρκτούρος» χώρου σε δημοτικό ακίνητο, του Δήμου Αμυνταίου.

11. Διαγραφές λαθών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου

12. ΄Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεχόβου» προϋπολογισμού 25.000,00€

13. Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

TAGGED: Αρκτούρος,