Την Τρίτη 01 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 19:30 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

Την Τρίτη 01 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 19:30 μ.μ. για Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

  1. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου, ως υπόλογος για τα έργα και τις μελέτες που χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Ανταποδοτικό Πόρο της ΔΕΗ (παραλαβή επιταγών, πιστοποιήσεων κλπ).
  2. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή για τη διαχείριση και το κλείσιμο των λογαριασμών που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα Αμυνταίου την Κοινότητα Λεχόβου και Νυμφαίου, Κρατικό Παιδικό Σταθμό Λεχόβου και Κοινοτικό Αθλητικό Κέντρο Λεχόβου.
  3. ΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών –εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για την σύνταξη του νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
  5. Διενέργεια προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης με απευθείας ανάθεση.
  6. Αύξηση αμοιβής δικηγόρου για την εκδίκαση ενώπιον του συμβουλίου της Επικρατείας στις 01-02-2001 προσφυγής του πρώην Δήμου Φιλώτα κατά της απόφασης της επιτροπής του άρθρου 152 της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (Ιδιωτική Λιγνιτική Μονάδα Βεγόρων)
  7. Ορισμός μελών για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
  8. Προσαρμογή του καταστατικού της ΔΕΤΕΠΑ.
  9. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ.

10.  ΄Εγκριση για πρακτική άσκηση μαθητών ΟΑΕΔ από το ΚΕΤΕΚ –ΤΕΕ στο Δήμο Αμυνταίου

11.  Λήψη απόφασης για εργασίες Ανακαίνισης-Διαμόρφωσης και Αποκατάστασης Δημοτικού Καταστήματος για την εγκατάσταση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Λιάσης Ιωάννης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση