“Θωρακίζεται” ο οικισμός Φιλιππαίων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών από κατολισθητικά φαινόμενα

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Δεκεμβρίου, 2011

Με την υλοποίηση έργου πλημμυρικής προστασίας και αντιμετώπισης των κατολισθήσεων, ολοκληρώνεται η θωράκιση του οικισμού Φιλιππαίων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών απέναντι στα προβλήματα που παρατηρούνται από τα γεωφυσικά φαινόμενα. Την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.

Πρόκειται για το έργο “Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού της κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών’’.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.800.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

Με το συγκεκριμένο έργο προλαμβάνεται ο κίνδυνος να υποστούν ζημιές οι υποδομές και οι περιουσίες αγροτικών και τουριστικών οικονομικών πόρων από τυχόν καταστροφές στη γη, τις εγκαταστάσεις ή το οδικό δίκτυο και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, να μειωθεί η αγοραστική αξία της γης και να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού του υπόγειου υδροφορέα.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube