Ad image

Την Ημέρα της Ευρώπης, οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής έλαβαν την τελική έκθεση με τις προτάσεις της Διάσκεψης για τη μεταρρύθμιση της ΕΕ.

Conference on the Future of Europe - Closing Event
Conference on the Future of Europe – Closing Event

Στην τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Στρασβούργο, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, ο πρόεδρος Emmanuel Macron εξ ονόματος της Προεδρίας του Συμβουλίου, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen παρέλαβαν από τους συμπροέδρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης την έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματά της.

Αυτή η άνευ προηγουμένου διαδρομή συζήτησης, συζήτησης και συνεργασίας μεταξύ πολιτών και πολιτικών διήρκησε ένα χρόνο. Κατέληξε στην έκθεση αυτή, η οποία εστιάζει σε 49 προτάσεις που περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους και περισσότερα από 320 μέτρα προκειμένου τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναλάβουν δράση σε εννέα τομείς:

  • κλιματική αλλαγή και περιβάλλον
  • υγεία
  • ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας
  • η ΕΕ στον κόσμο
  • αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια
  • ψηφιακός μετασχηματισμός
  • ευρωπαϊκή δημοκρατία
  • μετανάστευση
  • εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός.

Οι προτάσεις βασίζονται σε συστάσεις πολιτών, οι οποίοι συναντήθηκαν στο πλαίσιο των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών και των εθνικών Ομάδων Πολιτών, αλλά και όσων συνέβαλαν με τις ιδέες τους στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, δήλωσε:

«Οι πολίτες, ιδίως οι νέοι, βρίσκονται στο επίκεντρο του οράματος μας για το μέλλον της Ευρώπης και έχουν συμμετάσχει άμεσα για να διαμορφωθούν τα αποτελέσματα της Διάσκεψης. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και καμία πρόταση για μεταρρύθμιση δεν θα πρέπει να αποκλειστεί εξ αρχής. Πρέπει να μη φοβηθούμε να απελευθερώσουμε τη δύναμη που έχει η Ευρώπη να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων προς το καλύτερο.»

Ο πρόεδρος Emmanuel Macron σχολίασε:

«Μέσα από τις κρίσεις που έχουμε συλλογικά βιώσει τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη έχει αλλάξει. Πρέπει να συνεχίσουμε την εξελικτική πορεία αυτή και να διασφαλίσουμε ότι η Ένωση θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τις ελπίδες που εξέφρασαν οι πολίτες. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, την οποία ολοκληρώνουμε σήμερα, είναι μια μοναδική άσκηση χωρίς προηγούμενο όσον αφορά το αντικείμενό της, μια πνοή φρεσκάδας για την ήπειρό μας. Τα συμπεράσματά της αποτελούν πλούσια πηγή προτάσεων, τις οποίες κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Το Συμβούλιο θα έχει την ευκαιρία να εκφραστεί σχετικά τις προσεχείς εβδομάδες. Καθώς η άσκηση αυτή φτάνει στο τέλος της κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας της ΕΕ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις προηγούμενες Προεδρίες για την αφοσίωσή τους και με χαρά παραδίδω τη συνέχεια που θα δοθεί στα συμπεράσματα της Διάσκεψης στις επερχόμενες Προεδρίες της Τσεχίας και της Σουηδίας.»

Η πρόεδρος Ursula von der Leyen δήλωσε:

«Δημοκρατία, ειρήνη, ατομική και οικονομική ελευθερία – για τις αξίες αυτές παλεύει η Ευρώπη σήμερα με τον πόλεμο να μαίνεται και πάλι στην ήπειρό μας. Οι έννοιες αυτές ήταν στην καρδιά της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Σήμερα, το μήνυμά τους ελήφθη ξεκάθαρα. Τώρα, είναι ώρα για επιτεύγματα.»

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, μέσω πληθώρας εκδηλώσεων και συζητήσεων που διοργανώθηκαν σε ολόκληρη την ΕΕ, τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές ομάδες πολιτών, τις συνεδριάσεις της ολομέλειάς της και τις ανταλλαγές απόψεων στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, η Διάσκεψη κατέστη ένα πραγματικά ανοικτό φόρουμ για τη συζήτηση για την Ευρώπη στην οποία θέλουμε να ζήσουμε. Κατέστησε δυνατή τη διεξαγωγή ενός διαφανούς, χωρίς αποκλεισμούς και δομημένου διαλόγου με τους Ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν και για το μέλλον τους.

Το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στο ψήφισμά του σχετικά με τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης που εγκρίθηκε στις 4 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρέτισε και ενέκρινε τα συμπεράσματα της Διάσκεψης. Οι ευρωβουλευτές αναγνώρισαν ότι οι προτάσεις της απαιτούν τροποποίηση των Συνθηκών και ζήτησαν από την επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ να εκπονήσει σχετικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΕΕ, διαδικασία η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της σύστασης Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Guy Verhofstadt, εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου ως συμπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, δήλωσε: «Οι συστάσεις των πολιτών και τα συμπεράσματα της Διάσκεψης μας προσφέρουν έναν σχέδιο ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην καταλήξει άνευ ουσίας ή ακόμη και να εξαφανιστεί. Είναι εφικτή η οικοδόμηση μιας νέας, αποτελεσματικής και πιο δημοκρατικής Ευρώπης. Μιας Ευρώπης κυρίαρχης και ικανής να ενεργεί, όπως σαφώς αναμένουν οι πολίτες. Πραγματικά δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Πρέπει να τιμήσουμε τα αποτελέσματα της Διάσκεψης και να εφαρμόσουμε τα συμπεράσματά της το συντομότερο δυνατόν.»

Κοινοποίηση Άρθρου
adbanner