Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022 αλλάζει η ώρα τα ξημερώματα στις 04:00 π.μ. γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω 03:00 π.μ..

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Οκτωβρίου, 2022

Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022 αλλάζει η ώρα φέρνοντας τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ..

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,«την Κυριακή 30 Οκτωβρίου λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας.

Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».