Την Μεγάλη Τετάρτη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Απριλίου, 2014

florina-ds-14

Συνεδριάζει στις 16 Απριλίου ημέρα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 18:00΄ το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας μια τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 «Έγκριση της υπ. αριθμ. 50/2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Δ΄ τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2 «Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 1β, 1ζ, 2η και 6η του Δημοτικού Δάσους Ακρίτα»
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
3 «Εκμίσθωση για υλοτομία της συστάδας 2γ του Δημοτικού Δάσους Πολυποτάμου»
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
4 «Ορισμός βοσκήσιμων εκτάσεων και καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το έτος 2014 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
5 «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 43/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στον ορισμό δικηγόρου για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Φλώρινας στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης ΚΛ3 της ΔΕΗ Α.Ε.»
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
6 «Έγκριση της υπ΄ αριθ. 128/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στην αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7 «Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2014 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8 «Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού 2.190.406,50 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 503.793,50 €, σύνολο 2.694.200,00 € με Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για τα έτη 2014 – 2015»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 227/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας περί μίσθωσης (ιδιωτικής γεώτρησης) ως προς το Δ΄ σκέλος της»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10 «Έγκριση δαπανών εκδήλωσης ¨ΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ 2014¨»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11 «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 126/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου χρήσης 2014 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12 «Ανταλλαγή ακινήτων στην Τ.Κ. Τροπαιούχου»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13 «Διαγραφή οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14 «Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανογραφικού υλικού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφή)»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
15 «Έγκριση διενέργειας προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Φλώρινας 2014»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
16 «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΥΜΑΘ για την αναβάθμιση των υποδομών του μεθοριακού σταθμού Νίκης»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Παπαγιαννάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.
17 «Εκμετάλλευση χαλαζία στο Δήμο Φλώρινας (πρώην Δήμου Μελίτης)»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
18 «Παράταση 1ης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ¨Ανάπλαση Λεωφόρου Μοναστηρίου¨»
Εισηγήτρια η κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
19 «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (για αναθεώρηση) του έργου ¨Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δρόμων Δημοτικής Ενότητας Περάσματος¨»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
20 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Φλώρινας που αφορά στην ψήφιση του κανονισμού παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Φλώρινας.
21 «Εκμίσθωση ακινήτου (πρώην σφαγείου) στην Τ.Κ. Μελίτης»
Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
22 «Οικονομική ενίσχυση δημότη στην Τ.Κ. Πολυποτάμου»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
23 «Επιχορήγηση Φ.Σ.Φ. ¨Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
24 «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
25 «Επιχορήγηση Εξωραϊστικού, Πολιτιστικού Συλλόγου ¨ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΙΔΕΑ¨ Νέου Καυκάσου»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
26 «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου ¨ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨ Τροπαιούχου»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
27 «Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Μουσικής Φλώρινας ¨ΕΡΩΔΙΟΣ¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
28 «Επιχορήγηση Συλλόγου Νεοφωτίστων (Αθιγγάνων) ¨ΕΛΠΙΣ¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
29 «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Σκοπού»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
30 «Επιχορήγηση Μορφωτικού, Εκπολιτιστικού, Αθλητικού Ομίλου ¨ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ¨ Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
31 «Επιχορήγηση Ομίλου Ξιφασκίας Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
32 «Επιχορήγηση Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας (ομάδα αντισφαίρισης)»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

33 «Επιχορήγηση Λαογραφικού, Μορφωτικού, Πολιτιστικού και Γυμναστικού Συλλόγου Βεύης»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
34 «Επιχορήγηση Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
35 «Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου ¨Ελλάς¨ Άνω Καλλινίκης»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
36 «Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου ¨Γυμναστική Ένωση Φλώρινας¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
37 «Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου ¨Αστραπή¨ Μεσονησίου»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
38 «Επιχορήγηση Αθλητικού, Μορφωτικού Συλλόγου ¨Δόξα¨ Παλαίστρας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
39 «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εργαζομένων ΔΕΗ Ν. Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
TAGGED: Φλώρινα,