Την Τετάρτη 11/04/2018 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Απριλίου, 2018

Την Τετάρτη 11/04/2018 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου, προϋπολογισμού 1.129.032,26 €, «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της συμβαλλόμενης εταιρείας ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ, παρουσία του Δημάρχου Αμυνταίου κ. Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Νάτση, της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Αναστασίας Αλληλόμη και του εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας.

Το πολύ σημαντικό έργο του εξ ολοκλήρου νέου δικτύου ύδρευσης μήκους 12.220,9 m θα συμβάλλει στην αποφυγή και εξάλειψη των βλαβών και ως εκ τούτου στην βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.

Ειδικότερα για το Εσωτερικό δίκτυο της Τ.Κ. Κέλλης θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υδροδότησης που έχει απασχολήσει και προβληματίσει ιδιαίτερα την σημερινή δημοτική αρχή, ένα πρόβλημα δεκαετιών που ταλαιπωρεί τον οικισμό. Επιπρόσθετα το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης θα αποτελείται από τελευταίας «γενιάς» πιστοποιημένες σωληνώσεις βάσει διεθνών προτύπων ώστε να εγγυάται η ποιότητα του πόσιμου ύδατος που καταναλώνουν οι κάτοικοι της ορεινής Τ.Κ. Κέλλης.

TAGGED: Αμύνταιο,