Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας: Σεμινάριο Εργασίας με τίτλο: «Ενδο-Eυρωπαϊκή νεανική κινητικότητα

Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Μαΐου, 2014

PANEPISTIMIO-DYT-MAKEDONIAS-2
Το Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Πολιτισμικές Σπουδές» του Τμήματος Νηπιαγωγών (Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Πρόεδρος του Τμήματος), διοργανώνει Σεμινάριο Εργασίας με τίτλο: «Ενδο-Eυρωπαϊκή νεανική κινητικότητα/μετανάστευση την εποχή της οικονομικής κρίσης: διεπιστημονικές προσεγγίσεις», στο πλαίσιο κατάθεσης πρότασης Horizon 2020-YOUNG-2014/2015.

Στο σεμινάριο θα εισηγηθούν επισκέπτες καθηγητές από τo Brunel University London και Middlesex University London, ερευνητές του ΕΛΙΑΜΕΠ καθώς και καθηγητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Νηπιαγωγών του ΠΔΜ.

Οι εργασίες του Σεμιναρίου θα διεξαχθούν στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας 6-7 Ιουνίου. Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Τμήματος Νηπιαγωγών. Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται μέχρι τις 28 Μαΐου 2014 ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: dmihail@uowm.gr και zkonna7@gmail.com
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014

___________________________________________________________________________

17.00-17.30
Εγγραφές

17.30-18.00

Ηλίας Μπαντέκας (Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Νομική Σχολή, Brunel University, Ηνωμένο Βασίλειο)

• Μετανάστευση και το ζήτημα της Ιθαγένειας στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου
___________________________________________________________________________

18.00-18.30

Μαρίνα Νικόλοβα (Ερευνήτρια ΕΛΙΑΜΕΠ)

• Κινητικότητα των νέων και απασχόληση στην Ευρώπη και την Ελλάδα: η περίπτωση της Βουλγαρικής μετανάστευσης
_________________________________________________________________________

18.30-19.00
Διάλειμμα-καφές

19.00-19.30

Δόμνα Μιχαήλ (Επίκουρος Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

• Κοινωνική ανάπτυξη και διεθνικά νοικοκυριά την εποχή της οικονομικής κρίσης: Η περίπτωση των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα
___________________________________________________________________________

20.00-20.30

Ιφιγένεια Βαμβακίδου (Αν. Καθηγήτρια Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού), Χριστίνα Ενέ (Υποψήφια Διδάκτορας ΠΤΝ), Ανδρομάχη Σολάκη (Υποψήφια Διδάκτορας ΠΤΝ)

• Εκπαίδευση και εργασία των Ρουμάνων που ζουν στην Ελλάδα: Ιστορικές καταβολές και κοινωνική ενσωμάτωση.
___________________________________________________________________________

Συζήτηση

Σάββατο 7 Ιουνίου 2014

___________________________________________________________________________

9.30- 10.00
Εγγραφές

10.00-10.45

Αναστασία Χρήστου (Αν. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, Τμήμα Εγκληματολογίας και Κοινωνιολογίας, Νομική Σχολή, Middlesex University, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο)

• Διασχίζοντας τα μονοπάτια της αμφιθυμίας, αντίστασης και ανατροπής: οπτικές κοινωνιaκών και ανθρωπιστικών κρίσεων στον πανεπιστημιακό και πολιτικό διάλογο για την μετανάστευση
___________________________________________________________________________

10.45-11.15

Ηλίας Μπαντέκας (Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Νομική Σχολή, Brunel University, Ηνωμένο Βασίλει.
και Δόμνα Μιχαήλ (Επίκουρος Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

• Παρουσίαση πρότασης ΜΟΒΕΧ: INTRA-EUROPEAN YOUTH MOBILITY INDEX: MEASURING IMPACTS IN SOCIETY, POLICIES AND LAW

___________________________________________________________________________

11.00-11.30
Διάλειμμα-καφές
___________________________________________________________________________

12.00-12.30

Ευαγγελία Καλεράντε (Επίκουρος Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

• Πολιτικο-αναλυτικές κατηγορίες στη δόμηση νέων εκπαιδευτικών μοντέλων: Η γνώση ως λόγος κατασκευής στη διαπραγμάτευση ταυτοτήτων.
___________________________________________________________________________

12.30-13.00

Συζήτηση
___________________________________________________________________________

Λήξη Σεμιναρίου
Διοργάνωση
Organizers

Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών
Συντονίστρια: Δόμνα Μιχαήλ
Centre for Social and Migration Studies
Co-ordinator: Dr. Domna Michail

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτικές Δομές και Πρακτικές
Συντονίστρια: Ιφιγένεια Βαμβακίδου
Post-Graduate Program in Semiotics and Practices
Co-ordinator: Dr. Ifigeneia Vamvakidou

Επιστημονική/Οργανωτική Επιτροπή
Scientific/Organizing Committee

Δόμνα Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ηλίας Μπαντέκας, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Νομική Σχολή, Brunel University, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Αναστασία Χρήστου, Αν. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, Τμήμα Εγκληματολογίας και Κοινωνιολογίας, Νομική Σχολή, Middlesex University, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Domna Michail, Assistant Professor in Social Anthropology, University of Western Macedonia
Ilias Bantekas, Professor of International Law, School of Law, Brunel University, London, UK.
Anastasia Christou, Reader in Sociology, Dpt. of Criminology and Sociology, School of Law, Middlesex University, London, UK.

TAGGED: Εκπαίδευση,