Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας «Θεόδωρος Κάστανος» συμμετείχε ως εταίρος στη Σύμπραξη Erasmus+ “Reading tales, myths and legends from our regions

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Σεπτεμβρίου, 2023

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας «Θεόδωρος Κάστανος» συμμετείχε ως εταίρος στη Σύμπραξη Erasmus+ “Reading tales, myths and legends from our regions (2021-1-FR01-KA210-SCH-000031214), την οποία συντόνιζε το Ecole Jeanne dArc (Aix-En-Provence, Γαλλία) με συνεργαζόμενα σχολεία το Escola Sant Josep (Terrassa, Ισπανία) και το Istituto Comprensivo Perugia 14 (Ιταλία).

Η σύμπραξη, διάρκειας δύο ετών, εστίαζε στη συνεργασία για πρωτοπορία και ανταλλαγή καλών πρακτικών με έμφαση στην ανάγνωση, τη δημιουργικότητα και την συμπερίληψη. Με επίκεντρο την πολιτισμική κληρονομιά ως οικουμενική αξία επιχειρήσαμε να αναδείξουμε, αφενός την ποικιλομορφία της σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αφετέρου τη συμβολή της στη σύγχρονη ζωή και την αναγκαιότητα να διατηρηθεί, ώστε να κληροδοτηθεί στις μελλοντικές γενιές.

Παράλληλα επιχειρήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές σχετικά με τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών για αναγνώριση, μη διάκριση και κοινωνική ένταξη.

Με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις συνεργαζόμενες περιοχές αξιοποιήσαμε ανοιχτές και καινοτόμες πρακτικές, πλήρως ενταγμένες στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή(επεξεργασία βίντεο, δημιουργία σεναρίων μάθησης, ψηφιακά βιβλία με αφήγηση και ενσωματωμένους κωδικούς QR, αναδυόμενα παράθυρα, ψηφιακές γκαλερί και ξεναγήσεις, διαδραστικές εκθέσεις  καθώς και τεχνολογίες (AR) Επαυξημένης Πραγματικότητας), οι οποίες προάγουν την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά και ενισχύουν την αναγνώριση των αξιών του πολιτισμού, την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα πολιτισμικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της κοινής αίσθησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Μέσα από την αξιοποίηση όλων αυτών των εργαλείων γίνεται αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων και μετατρέπονται οι εκπαιδευτικοί χώροι σε χώρους πολιτισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συνδυάσουν παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας με τη σύγχρονη ψηφιακή τάξη, ενώ παράλληλα εξυπηρετείται και η εκπαιδευτική στοχοθεσία.