Το έντομο του καλαμποκιού Diabrotica virgifera Le Conte παύει να είναι παθογόνο καραντίνας

kalampoki-1

Το έντομο του καλαμποκιού Diabrotica virgifera Le Conte παύει να είναι παθογόνο καραντίνας.

Σύμφωνα με την εκτελεστική Απόφαση 2014/62/ΕΕ της Επιτροπής το έντομο Diabrotica virgifera Le Conte παύει να είναι παθογόνο καραντίνας. Η

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φλώρινας με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κατάργησε όλες τις προηγούμενες Αποφάσεις για την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων.

Η αντιμετώπιση του εντόμου μπορεί να γίνει σε εθελοντική βάση , με τις ακόλουθες συνιστώμενες ενέργειές:

1. Η αμειψισπορά πρέπει να προτιμάται χάρη στην υψηλή αποτελεσματικότητας

2.Χρήση εντομοκτόνων να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες ορθής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων

3. Χρήση παραγόντων βιολογικού ελέγχου

4. Προσαρμογή της ημερομηνίας σποράς του αραβοσίτου ώστε η βλάστηση να μην συμπίπτει με την εκκόλαψη των προνυμφών

5. Καθαρισμός γεωργικών μηχανημάτων και αφαίρεση των αυτοφυών φυτών αραβοσίτου και άλλα μέτρα υγιεινής.

6. Η παρακολούθηση της παρουσίας του Diabrotica, ώστε να διαπιστώνεται η ανάγκη και η κατάλληλη χρονική στιγμή για προστατευτικές ενέργειες.

ζ) Συνεργασία με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φλώρινας σχετικά με την πορεία του πληθυσμού του εντόμου(πληροφορίες Ρούφας Κοσμάς , τηλ. 2385054543) .

Pin It

Αφήστε μια απάντηση