Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο ζητά εκσυγχρονισμό της ανώτατης παιδείας στην ΕΕ

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Απριλίου, 2012
panepistimio_aithousa-2
Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο ζητά εκσυγχρονισμό της ανώτατης παιδείας στην ΕΕ

 

 

Περίπου 200 από τα 4.000 τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ένωσης ανήκουν στα λεγόμενα 500

 

 

καλύτερα του κόσμου. Η εικόνα αυτή χρειάζεται βελτίωση και με έκθεση που υιοθέτησε στις 20 Απριλίου, το

 

 

Ευρωπαικό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη και τα ίδια τα Πανεπιστήμια να επιταχύνουν τον εκσυγχρονισμό

 

 

τους διευκολύνοντας την πρόσβαση στους νέους, ενθαρρύνοντας την κινητικότητά τους και ενισχύοντας τη

 

 

συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις και το ευρύτερο δημόσιο.

 

 

Η βελτίωση της ποιότητας της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης στην ΕΕ αποτελεί το στόχο

 

 

ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνέχεια της οποίας έρχεται έκθεση του Ρουμάνου

 

 

ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, László Tőkés.

 

 

Η διεύρυνση της “πελατειακής” βάσης των πανεπιστημίων είναι κρίσιμη, σημειώνει η έκθεση καθώς εκτιμάται

 

 

ότι το 2020 η μία στις τρείς (35%) θέσεις εργασίας στην ΕΕ θα απαιτεί κάποιου είδους ανώτερη ή ανώτατη

 

 

εκπαίδευση ενώ, σήμερα, μόνο ο ένας στους τέσσερις εργαζόμενους έχει τέτοιο πτυχίο. Επιπλέον, οι

 

 

απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας σημαίνουν πως οι εργαζόμενοι οφείλουν να βελτιώνουν τις

 

 

γνώσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, κάτι που είναι απαραίτητο να αντανακλάται και

 

 

στα προγράμματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

 

Για να βελτιωθεί η κινητικότητα των φοιτητών προτείνεται να δημιουργήσουν κοινό βασικό πρόγραμμα

 

 

σπουδών όλα τα κράτη μέλη, ώστε να είναι πιο εύκολη η μεταπήδηση από ένα πανεπιστήμιο σε άλλο, αλλά

 

 

και να βελτιωθεί η αμοιβαία αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων μεταξύ κρατών μελών.

 

 

Τέλος, με την ανεργία των νέων να κινείται πανευρωπαϊκά στο 21%, είναι σημαντική η στενότερη

 

 

συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις και τις τοπικές και περιφερειακές διοικητικές

 

 

δομές.

 

 

 

Η μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη,

 

 

επισημαίνει η Επίτροπος στους αρμόδιους για τη διαδικασία της Μπολόνιας Υπουργούς.

 

Η κα Ανδρούλα Βασιλείου, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για θέματα παιδείας, πολιτισμού,

 

 

πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε στα κράτη μέλη ότι πρέπει να εκσυγχρονίσουν επειγόντως τα

 

 

συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών τους και να άρουν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν την

 

 

πλήρη λειτουργία του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ) για να αντιμετωπίσουν την

 

 

κρίση και την αυξανόμενη ανεργία των νέων. Κατά την ομιλία που εκφώνησε ενώπιον των Υπουργών

 

 

Παιδείας που συνεδρίασαν στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας στο πλαίσιο συνάντησης για τη διαδικασία της

 

 

Μπολόνιας, η οποία διοργανώνεται κάθε δύο έτη, η Επίτροπος κα Βασιλείου υπογράμμισε ότι η ανάληψη

 

 

δράσης είναι ουσιαστικής σημασίας για να δοθεί ώθηση στην απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη.

 

 

«Αναμφίβολα, ο ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει σημειώσει πραγματική πρόοδο όσον

 

 

αφορά την προσέγγιση των συστημάτων των διαφόρων χωρών. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε

 

 

παραπέρα: η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο όλων των προσπαθειών που

 

 

καταβάλλουμε για να ξεπεράσουμε την κρίση, παρέχοντας στους νέους μας καλύτερες ευκαιρίες», δήλωσε η

 

 

Επίτροπος. «Η Ευρώπη πρέπει να προβεί σε μεταρρυθμίσεις που θα απελευθερώσουν όλες τις δυνατότητες

 

 

που διαθέτει για να διαμορφώσει το μέλλον μας. Στόχος μας είναι ένας πλήρως λειτουργικός ευρωπαϊκός

 

 

χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος θα παρέχει σε όλους κορυφαίου επιπέδου εκπαίδευση και

 

 

δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν επαγγελματικά, ο οποίος θα δίνει ώθηση στην καινοτομία και θα

 

 

διασφαλίζει τη σωστή αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων.»

 

 

Οι στόχοι αυτοί δεν θα επιτευχθούν «εάν δεν εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια

 

 

εκπαίδευση ούτως ώστε να μπορέσει να συμβάλει σε βάθος χρόνου στην οικονομική ευημερία και την

 

 

κοινωνική πρόοδο», πρόσθεσε η Επίτροπος.

 

 

Οι αρμόδιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση υπουργοί από 47 ευρωπαϊκές χώρες[1] συνεδριάζουν στο

 

 

Βουκουρέστι στις 26 και 27 Απριλίου για να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που θα

 

 

διαμορφώσουν έναν σύγχρονο, ανοικτό ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

Στο πλαίσιο της κρίσης και του κοινωνικού της αντίκτυπου, οι υπουργοί συμφώνησαν ότι οι μεταρρυθμίσεις

 

 

πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη της αναξιοποίητης ικανότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να

 

 

συμβάλει στην ανάπτυξη και την απασχολησιμότητα – ένα μήνυμα που βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της

 

 

«Ατζέντας για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη» της

 

 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..