Το Γενικό Λύκειο Αμυνταίου για τις αιτήσεις δηλώσεις των Πανελλαδικών εξετάσεων 2019

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Μαρτίου, 2019

ΓΕΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες μαθητές ή απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019 πρέπει να υποβάλλουν στο Γενικό Λύκειο ηλεκτρονικά σχετική Αίτηση-Δήλωση στο χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 20 έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Το ίδιο χρονικό διάστημα μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση –Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.

Πληροφορίες στο ΓΕΛ Αμυνταίου από τις 8:30 μέχρι τις 13:45 καθημερινά και στο τηλέφωνο 2386022683.

Από τη Δ/νση του ΓΕΛ Αμυνταίου

TAGGED: ΓΕΛ Αμυνταίου, Εκπαίδευση, Πανελλαδικές Εξετάσεις,