Το Κέντρο Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας Φλώρινας του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας βρίσκεται πλέον σε στάδιο υλοποίησης!

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Αυγούστου, 2023

Το Κέντρο Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας Φλώρινας, ένα έργο του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας είναι πλέον σε στάδιο υλοποίησης και τα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η ανακατασκευή και η ανάπλαση ενός ιστορικού χώρου στο σιδηροδρομικό σταθμό Φλώρινας παραπέμπει στα βασικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης που πρέπει να έχει ο τόπος μας.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό, συνεδριακό και συνεργατικό κέντρο, με υπηρεσίες φιλοξενίας και δυνατότητα υποδοχής νεανικών δραστηριοτήτων διεθνούς επιπέδου και υψηλών προδιαγραφών. Το Κέντρο θα παρέχει ευέλικτο και σύγχρονο περιβάλλον, κατάλληλο για διεθνείς συναντήσεις εργασίας, επιστημονικά συνέδρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, γωνιές πληροφόρησης καθώς και χώρους για εκκολαπτόμενες επιχειρήσεις και συνεργατικές πρωτοβουλίες.

Το όραμα μας είναι, το Κέντρο να αποτελέσει το πρώτο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας (European Youth Center) στην Ελλάδα αλλά και τη γενικότερη περιοχή των Βαλκανίων, με Διαπίστευση Ποιότητας (Quality Label) από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Οι στόχοι του ΟΕΝΕΦ για τη λειτουργία του Κέντρου είναι οι εξής:

– Η ενδυνάμωση της συμμετοχής της Νεολαίας της Ευρώπης και των Βαλκανίων, καθώς και των οργανισμών νεολαίας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης.
– Η ενδυνάμωση και εκπαίδευση των νέων και των εκπροσώπων νεανικών φορέων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
– Η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς με ομάδα στόχο την νεολαία.
– Η δημιουργία συνεργατικού χώρου και περιβάλλοντος ανάπτυξης νεανικών καινοτομιών για την ενίσχυση των νεανικών, επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της νεανικής επιχειρηματικότητας.
– Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φιλοξενίας νέων.
– Η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών με έμφαση στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη.
– Η ενίσχυση και υποστήριξη του πολιτιστικού – αθλητικού αποθέματος της περιοχής.

Απώτερος σκοπός του Κέντρου Νεολαίας είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων που αφορούν στη Νεολαία σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αλλά και των Βαλκανίων. Η πρόταση στοχεύει στη δημιουργία ενός πρότυπου Κέντρου Νεολαίας με Συνεδριακό χώρο Φιλοξενίας και Καινοτομίας με την παροχή χώρου (γραφείων) για νεοφυείς νεανικές επιχειρήσεις (start-ups/spin-offs).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και το ΣΔΑΜ και αποτελεί μια καινοτόμο και πρωτόγνωρη δράση που θα στηρίξει τους νέους μας!
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα σύντομο βίντεο με τις εργασίες ανακατασκευής του Κέντρου και δηλώσεις του Προέδρου του ΟΕΝΕΦ Κ. Φιλιππίδη:

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Κώστας Φιλιππίδης, ΟΕΝΕΦ, Φλώρινα,