Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΚΟ

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Απριλίου, 2024

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΟΤΑ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο απαρτίζεται από 9 μέλη εκ των οποίων τα 2 είναι εκτελεστικά. Τα μέλη που συμμετέχουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΚΟ με 5ετή
θητεία είναι:
 Αμανατίδης Γεώργιος
 Βύζας Κωνσταντίνος
 Κοκκαλιάρης Ιωάννης
 Καραβασίλης Ιωάννης
 Μαυροματίδης Δημήτριος
 Πουγαρίδης Αντώνιος
 Φλώρος Δημήτριος
 Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (εκτελεστικό μέλος)
 Πατσιλιάς Εμμανουήλ (εκτελεστικό μέλος)
Την Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
 Αμανατίδης Γεώργιος: Πρόεδρος
 Κοκκαλιάρης Ιωάννης: Αντιπρόεδρος
 Σιδηρόπουλος Αναστάσιος: Γενικός Διευθυντής
 Πατσιλιάς Εμμανουήλ: Εντεταλμένος Σύμβουλος
 Βύζας Κωνσταντίνος: Μέλος
 Καραβασίλης Ιωάννης: Μέλος
 Μαυροματίδης Δημήτριος: Μέλος
 Πουγαρίδης Αντώνιος: Μέλος
 Φλώρος Δημήτριος: Μέλος

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Κοζάνη,