Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μοναστηριωτών Φλώρινας Η Ελπίς

Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Απριλίου, 2023

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στις 27 Μαρτίου 2023,

για την ανάδειξη εκλογής των νέων μελών του ΔΣ, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα.

Μετά από μυστική ψηφοφορία το νέο ΔΣ του Συνδέσμου διαμορφώνεται ως εξής:

 

Πρόεδρος: Βόσδου Σωτήρης

Αντιπρόεδρος: Ηλιάδης Πέτρος

Γεν. Γραμματέας: Χάτζιος Μιχάλης

Ταμίας: Χρυσικός Νίκος

Έφορος: Αδαμαντίδου Αικατερίνη

Κοσμήτορας: Αλεξίου Φανή

Μέλος: Γεωργίου Πολύτιμη

 

Η εξελικτική επιτροπή αποτελείται από:

 

Μάντσος Γεώργιος

Μπεδέλης Πέτρος

Πιτόσκα Ηλέκτρα

TAGGED: Συνδεσμος Μοναστηριωτών Φλώρινας Η Ελπίς, Φλώρινα,