Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης στο Γυμνάσιο Φιλώτα

Στα πλαίσια της Πανελλήνιας Εκπαιδευτικής Δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 (Εαρινή Ισημερία) στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Φιλώτα το συγκεκριμένο πείραμα από ομάδα μαθητών της Γ΄ τάξης με την καθοδήγηση από τις καθηγήτριες του σχολείου μας: κ.Μπούτσκου Παναγιώτα (μαθηματικός) και κ. Καζαντζίδου Άννα (φυσικός).

Η επιστημονικότητα με την οποία προσέγγισαν το ζήτημα είχε ως αποτέλεσμα να υπολογίσουν την Ακτίνα και την Περίμετρο της Γης με αξιοθαύμαστη ακρίβεια. Η Δράση περιελάμβανε: -Μελέτη του Πειράματος του Ερατοσθένη. -Διερεύνηση των συνθηκών στις οποίες το Πείραμα μπορεί να πραγματοποιηθεί «Σήμερα». -Μετρήσεις στην αυλή. -Υπολογισμό της Ακτίνας και της Περιμέτρου της Γης.

Ο Διευθυντής

Σαββαΐδης Αναστάσιος

Pin It

Αφήστε μια απάντηση