Το πρόγραμμα κινήσεως του Σεβασμιοτάτου κκ Θεόκλητου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ  1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 01-08-2018

Ἑσπέρας 7:00 μ.μ. – Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Βροντεροῦ

8:30 μ.μ. – Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Πύλης

 

ΠΕΜΠΤΗ 02-08-2018

Ἑσπέρας –  7:00   μ.μ.– Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψαράδων

8:30 μ.μ.- Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Λαιμοῦ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-08-2018

Ἑσπέρας 7:00 μ.μ. – Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γερμανοῦ

ὁμωνύμου Τοπικῆς Κοινότητος

8:30 μ.μ. – Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Πλατέως

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 05-08-2018

Πρωΐ  –        7:30 π.μ. – Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία: Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Πτολεμαΐδος

Ἑσπέρας–   7:30 μ.μ. – Ἐσπερινός: Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ἀρδάσσης

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 06-08-2018

Πρωΐ         7:30   π.μ.– Ὄρθρος & Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία: Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σωτὴρος Ἀμυνταίου

 

ΤΡΙΤΗ 07-08-2018

Πρωΐ          7:00 μ.μ. – Ὄρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Σπηλιᾶς

Ἑσπέρας 7:00 μ.μ. – Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκοποῦ

8:30 μ.μ. – Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Λόφων

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 08-08-2018

Ἑσπέρας 7:00 μ.μ. – Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Μικρολίμνης

                        8:30 μμ. –   Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Κυρίου Καρυῶν

 

ΠΕΜΠΤΗ 09-08-2018

Ἑσπέρας –  7:00   μ.μ.– Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Καλλιθέας

8:30 μ.μ.- Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀνδρέου Λευκῶνος

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-08-2018

Ἑσπέρας 7:00 μ.μ. – Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Μεσοκάμπου

                        8:30 μμ. –   Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Κάτω Καλλινίκης

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12-08-2018

Πρωΐ  –        7:30 π.μ. – Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία: Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεσονησίου

Ἑσπέρας–       7:00       μ.μ.–            Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἐθνικοῦ

8:30 μ.μ.- Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Κλεινῶν

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 13-08-2018

Ἑσπέρας 7:00 μ.μ. – Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νίκης

8:30 μ.μ. – Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος: Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυπλατάνου

 

ΤΡΙΤΗ 14-08-2018

Ἑσπέρας–   7:00 μ.μ – Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός: Ἱ. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδορράχης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15-08-2018

Πρωΐ  –        7:30 π.μ. – Ὄρθρος & Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία: Ἱ. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδορράχης

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση