Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει σεμινάρια με θέματα: Τον εξοπλισμό και τη μεθοδολογία μετρήσεων για ενεργειακές επιθεωρήσεις

Ημ/νία Ανάρτησης: 7 Μαρτίου, 2014

tei-dyt-makedonias

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ –
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του έργου «Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Προστασίας του Περιβάλλοντος» (PEEBPE-Interreg IV)
το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
διοργανώνει στο ΤΕΙ σεμινάρια με θέματα:
τον εξοπλισμό και τη μεθοδολογία μετρήσεων για ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, καθώς και
είδη επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων.
Πιο συγκεκριμένα:

Θεματική ενότητα 1 (Στημονιάρης Δημήτριος-Τσιαμήτρος Δημήτριος)
Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:

Α) Περιγραφή έργου PEEBPE (Στημονιάρης Δημήτρης – Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου)
Διάρκεια (1 ώρα)

Β) Απαιτούμενος εξοπλισμός για ενεργειακές επιθεωρήσεις (Τσιαμήτρος Δημήτριος)
Είδη και χρησιμότητα στην ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων, Προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές, επιδειξη λειτουργίας, δυσκολίες κατά τη χρήση του εξοπλισμού σε επιθεωρήσεις σχολείων και δημοτικών κτιρίων, επεξεργασία αποτελεσμάτων – σχετικά λογισμικά.

Διάρκεια (3 ώρες)

Γ) Συζήτηση (1 ώρα)
Θεματική ενότητα 2 (Κώττας Θεόδωρος-Στημονιάρης Δημήτριος)
Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 και ώρα 10

Α) Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων βάσει μετρήσεων.

Είδη επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια κτίρια που επιθεωρηθηκαν με τη χρήση εξοπλισμού μετρήσεων, δυσκολίες και περιορισμοί κατά τη μελέτη, τεύχη δημοπράτησης.

Διάρκεια (4 ώρες)

Β) Συζήτηση (1 ώρα)

«Τα σεμινάρια θα συνοδεύουν διαλείμματα για καφέ και βουτήματα, και θα διατεθούν φάκελος με πιστοποιητικό παρακολούθησης, τυπωμένες καθώς και ηλεκτρονικές σημειώσεις.»

Για δηλώσεις συμμετοχής στον κ. Τσιαμήτρο Δημήτριο μέχρι τις 7 Μαρτίου 2014:
dtsiamit@teikoz.gr
Στο θέμα του μηνύματος θα αναγράφεται εξάμηνο φοίτησης, καθώς θα έχουν προτεραιότητα τα μεγαλύτερα εξάμηνα φοίτησης.
Σε περιπτωση που συγκεντρωθούν περισσότεροι από 30 ενδιαφερόμενοι, το σεμινάριο θα επαναληφθεί τον επόμενο μήνα.

TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Εκπαίδευση,