Το Χαμόγελο του Παιδιού σας προσκαλεί για την Έναρξη Λειτουργίας του Πανελλήνιου Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Μαρτίου, 2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σας προσκαλεί
την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 και ώρα 12μμ. για την Έναρξη Λειτουργίας του
Πανελλήνιου Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης (Κ.Α.Κ.Ε.) για Παιδιά.
Διεύθυνση: Παπακυριαζή 3, Θεσσαλονίκη «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της λειτουργίας του
Πανελλήνιου Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης για Παιδιά διασυνδέει τα κατά
τόπους Κέντρα:
 ΚΑΚΕ Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας με έδρα την Αθήνα (Μαρούσι,
Καρέας)
 ΚΑΚΕ Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη
 ΚΑΚΕ Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα
 Εφεδρικό κέντρο λειτουργίας έκτακτης ανάγκης (disaster recovery area) στο Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος
και παράλληλα επεκτείνει την «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056» και την «Ευρωπαϊκή
Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000».
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα υπάρξει ζωντανή σύνδεση με ανάλογες εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν στα Κέντρα Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης σε Αθήνα και Πάτρα.
Παράλληλα, θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις με διεθνείς φορείς από όλο
τον κόσμο στους οποίους δραστηριοποιείται «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Θα δοθεί χρόνος για προσωπικές συνεντεύξεις και λήψη πλάνων από τους
χώρους που εδρεύουν οι Γραμμές (SOS 1056 & 116000)

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube