Τροπολογία για τη ρύθμιση οφειλών των δικαιούχων του ΟΕΚ

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Αυγούστου, 2011
Τη νομοθετική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δικαιούχων του, προτείνει ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο Κουτρουμάνη. Οι ρυθμίσεις, αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή με τη μορφή τροπολογίας. Όπως προκύπτει από έγγραφο του υπουργού το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, το δ.σ. του ΟΕΚ εισηγείται ρυθμίσεις που αφορούν δικαιούχους του Οργανισμού, οι οποίοι έτυχαν στεγαστικής συνδρομής.
Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας προτείνει ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, πρόωρη εξόφληση, ή επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής. Όπως, μάλιστα, αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργού, οι ρυθμίσεις, κρίθηκαν αναγκαίες επειδή:
• Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε δικαιούχους του ΟΕΚ, που δημιούργησαν ληξιπρόθεσμη οφειλή, να ρυθμίσουν την οφειλή αυτή, είτε με εφάπαξ, είτε με τμηματικές καταβολές. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία, όπου η στενότητα και απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δικαιούχων (π.χ. απώλεια εργασίας) έκαναν δυσμενή τη θέση τους.
• Παρέχεται ευχέρεια σε όσους από τους δικαιούχους έτυχαν στεγαστικής συνδρομής και έχουν τη δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης της οφειλής τους, να κάνουν χρήση της ρύθμισης, ελευθερώνοντας το ακίνητό τους από βάρη και δεσμεύσεις και φυσικά να ωφεληθούν από τους ευνοϊκούς όρους μιας τέτοιας ρύθμισης.
• Αντιμετωπίζονται με ειδική ρύθμιση, την επιμήκυνση δηλαδή διάρκειας αποπληρωμής, οι άνεργοι σήμερα δικαιούχοι του ΟΕΚ, οι οποίοι είτε δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή, είτε τη δημιούργησαν στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ως αποτέλεσμα της συνολικής οικονομικής κατάστασης και οι οποίοι σήμερα, αδυνατούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις και τα χρέη τους.
Όπως εξάλλου σημειώνει ο κ. Κουτρουμάνης, το γενικό πλαίσιο αρχών, στο οποίο εντάσσονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι:
– Η δυνατότητα διεξόδου και προοπτικής σε χιλιάδες δικαιούχους του ΟΕΚ, υπηρετώντας το πνεύμα του Οργανισμού για ένα κοινωνικό κράτος δικαίου
– Η στόχευση συγκεκριμένων ομάδων δικαιούχων, για ένταξη στην ευνοϊκή ρύθμιση της επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής
– Η επιβράβευση των συνεπών στις υποχρεώσεις τους δικαιούχων, με μεγαλύτερα ποσοστά έκπτωσης
– Η πριμοδότηση όσων καταβάλουν εφάπαξ ληξιπρόθεσμη οφειλή ή άληκτο κεφάλαιο, έναντι όσων επιλέγουν την τμηματική καταβολή, αφού έτσι παρέχεται στον ΟΕΚ δυνατότητα για την άμεση αξιοποίηση των ποσών αυτών, προς όφελος των δικαιούχων του, που δεν έτυχαν έως σήμερα κάποιας στεγαστικής παροχής και
– Ο καθορισμός πάγιων διατάξεων, με απλό, αντικειμενικό και ενιαίο τρόπο.
Το έγγραφο του υπουργού Εργασίας, διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης που είχε καταθέσει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ελένη Τσιαούση, η οποία καλούσε το υπουργείο να λάβει μέριμνα για τους δικαιούχους δανείων του ΟΕΚ που λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.
Η βουλευτής είχε προτείνει ειδική ρύθμιση εξόφλησης των δανειακών οφειλών ατόμων που είτε έμειναν άνεργα είτε το εισόδημα τους περιορίστηκε.και τον τόπο».