Τροπολογία περί Αιγιαλών & Παραμεθορίων για ενίσχυση των επενδύσεων

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Ιουνίου, 2011

Δυο πρακτικές αναπτυξιακού χαρακτήρα παρεμβάσεις γίνονται με το νέο νόμο για τις αμυντικές προμήθειες και τη μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της οδηγίας 2009/81/ΕΚ. με στόχο την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης άδειας σε πολίτες χωρών εκτός ΕΕ για την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την τροπολογία προβλέπεται:
Οι νομοί Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής παύουν να θεωρούνται παραμεθόριοι για το σκοπό αυτό, ενώ σε όσες περιοχές εξακολουθούν να θεωρούνται παραμεθόριες, οι άδειες θα χορηγούνται σε περιφερειακό επίπεδο από επιτροπές που συγκροτούνται για το σκοπό αυτό και όχι πλέον σε κεντρικό επίπεδο και τελικά από τον  ίδιο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Επίσης παύουν να θεωρούνται παραµεθόριες περιοχές, ως προς τις δικαιοπραξίες ακινήτων, οι νοµοί Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, οι τέσσερις νομοί της Κρήτης, της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς, των Γρεβενών, της Κοζάνης, της Ηµαθίας, της Πιερίας και της Καβάλας.
Οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές είχαν ενταχθεί σε αυτό το καθεστώς µε νοµοθετική διάταξη του 1927. Παραµένουν ως παραµεθόριες περιοχές, όπου απαγορεύονται κατ’ αρχήν οι δικαιοπραξίες ακινήτων για κατοίκους χωρών πέραν της Ε.Ε., οι νοµοί ∆ωδεκανήσου, Εβρου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ροδόπης Σάµου, Φλώρινας και Χίου, οι επαρχίες Νευροκοπίου του τ. νοµού ∆ράµας, Πωγωνίου και Κόνιτσας του τ. νοµού Ιωαννίνων, Αλµωπίας και Εδεσσας του τ. νοµού Πέλλης και Σιντικής του τ. νοµού Σερρών καθώς και τα νησιά Σκύρος και Σαντορίνη.
Σε αυτές τις περιοχές χρειάζεται ειδική άδεια για δικαιοπραξία. Πηγή του υπουργείου Αµυνας ανέφερε ότι η επιλογή των περιοχών που παραµένουν παραµεθόριες έγινε µε κριτήρια «εθνικής ασφαλείας» που σχετίζονται µε όµορες χώρες, µε ιδιαιτερότητες, ενδιαφέρον συναρµόδιων υπουργείων κ.ά.
Επίσης καταργείται κάθε είδους άδεια για τους πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ καθώς επίσης και της ευρωπαϊκής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
Στόχος της ρύθμισης είναι να διευκολυνθεί η κίνηση της αγοράς ακινήτων χωρίς να παραβλάπτονται τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας της χώρας καθώς στις περιφερειακές επιτροπές θα μετέχει εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ.
Δεύτερον, απλουστεύεται και επιταχύνεται η διαδικασία καθορισμού της γραμμής αιγιαλού με την κατάργηση της απαιτούμενης έως τώρα σύμφωνης γνώμης του ΓΕΝ.  Η σύμφωνη γνώμη θα διατυπώνεται από το ΓΕΕΘΑ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, μετά την πάροδο της οποίας θα θεωρείται ότι η σύμφωνη γνώμη έχει χορηγηθεί. Υπολογίζεται ότι η όλη διαδικασία συντομεύεται με τον τρόπο αυτό κατά τρεις περίπου μήνες.