Βαρύτητα στον μηχανολογικό εξοπλισμό δίνει ο Δήμος Φλώρινας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων φυσικών καταστροφών

Βαρύτητα στον μηχανολογικό εξοπλισμό δίνει ο Δήμος Φλώρινας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων φυσικών καταστροφών και έντονων καιρικών φαινομένων

Πρόταση με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων φυσικών καταστροφών και έντονων καιρικών φαινομένων», συνολικού προϋπολογισμού 735.000€ υπέβαλλε ο Δήμος Φλώρινας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων – Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών».

Η πρόταση του Δήμου Φλώρινας στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού κάλυψης περιοχών του Δήμου:

  • με αντιπλημμυρική προστασία
  • με εφαρμογή δράσεων για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές
  • με αύξηση άμεσης αποκατάστασης σε καταστροφικά γεγονότα (κατολισθήσεις, σεισμούς κ.ά.)
  • με αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων (π.χ. χιονοπτώσεις, παγετούς, βροχοπτώσεις κ.ά.)

Η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού θα συνδράμει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων από φυσικές καταστροφές και έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φλώρινας, σε συνεργασία με  άλλες υπηρεσίες του Δήμου και εξωτερικούς φορείς.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω μηχανημάτων έργων και εξοπλισμού:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)

1 Ελαστικοφόρος εκσκαφέας – φορτωτής (με μηχανισμό φόρτωσης στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος) 1 115.000,00€
2 Ελαστικοφόρος εκσκαφέας (με αρθρωτή μπούμα και περιστρεφόμενο κουβά) 1 165.000,00€
3 Υδροφόρα 10.000 λίτρων με σύστημα πυρόσβεσης 1 170.000,00€
4 Πολυμηχάνημα 4×4 (με αλατοδιανομέα 3 κ.β, λεπίδα αποχιονισμού) 1 285.000,00€
  ΣΥΝΟΛΟ: 735.000,00€

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης: «Η ενίσχυση και αναβάθμιση του τεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει ανάγκη ο Δήμος με προσθήκη νέων μονάδων, αλλά και αντικατάσταση υφιστάμενου παλιού εξοπλισμού, θα συμβάλλει στην άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί με πρωταρχικό μέλημα την προστασία, στο μέτρο του δυνατού, της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των  πολιτών, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος».

Pin It

Αφήστε μια απάντηση