Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Σεπτεμβρίου, 2014

1 epal amyntaiou 2
Ανακοίνωση σχετικά με τις εγγραφές στο 1ο ΕΠΑ.Λ Αμυνταίου

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του 1ου ΕΠΑ.Λ Αμυνταίου θα διεξαχθούν από 01/09/2014 μέχρι τις 10/09/2014 και ώρες 08:30 – 14:00.
Στην Α’ τάξη λειτουργούν οι παρακάτω ομάδες προσανατολισμού:
1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
2. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Στη Β’ τάξη λειτουργούν οι παρακάτω τομείς με τις αντίστοιχες ειδικότητες:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
□ Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
□ Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
□ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
□ Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών □ Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.
□ Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού □ Τεχνικός Οχημάτων

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
□ Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων.
□ Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
□ Τεχνικός Αυτοματισμού

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
□ Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
□ Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών.
□ Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων. □ Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης.

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
□ Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
□ Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου. □ Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών προκειμένου να αποκτήσουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3 του ν.4186/2013 (Α΄193), οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 24ο έτος της ηλικίας τους.
Στη Γ’ τάξη λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες:
1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
5. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Όσον αφορά τις εγγραφές στη Γ’ τάξη διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
α) Για τελευταία χρονιά εφέτος δεν ισχύει το ηλικιακό όριο.
β) Στον τομέα Oικονομίας και Διοίκησης και εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός μαθητών, θα λειτουργήσει η ειδικότητα Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων στην οποία έχουν δυνατότητα εγγραφής οι απόφοιτοι της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των προηγούμενων ετών.

TAGGED: Εκπαίδευση,