Ξεκίνησαν τα έργα στο Καλοχώρι και την Μεσσοποταμία

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Αυγούστου, 2013

D-KASTORIA-KALOXORI-1

Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Καλοχώρι και την Μεσσοποταμία των παρακάτω έργων:
1. «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Καλοχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.520.000,00€.
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 29/01/2013 και η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο Τεχνική Εταιρεία έγινε την Τετάρτη 03/07/2013.
Το έργο αφορά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Τοπικής κοινότητας Καλοχωρίου και πιο συγκεκριμένα το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης συνολικού μήκους 7.011 μέτρων και τους αγωγούς των ιδιωτικών συνδέσεων και 136 κουλορωνικά φρεάτια επίσκεψης.
Ο συμβατικό χρόνος υλοποίησης του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 18 μήνες.
2. «Αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων Μεσοποταμίας», συνολικού προϋπολογισμού 1.295.000,00€
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 31/01/2013 και η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο Τεχνική Εταιρεία έγινε την Τετάρτη 24/07/2013.

D-KASTORIA-KALOXORI-2
Το έργο αφορά την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους 5.578 μέτρων, την κατασκευή ενός αντλιοστασίου και 85 κουλουροκωνικών φρεατίων επίσκεψης.
Ο συμβατικό χρόνος υλοποίησης του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 18 μήνες.
Τα παραπάνω έργα είναι ζωτικής σημασίας καθώς αποκαθιστούν και επιλύουν χρονίζοντα προβλήματα των δημοτών και συμβάλλουν τα μέγιστα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας, με άμεσο στόχο και σκοπό πάντα την ικανοποίηση και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων των δημοτών.

TAGGED: Καστοριά,