Υλοποίηση Πιλοτικού Επιδεικτικού Έργου Έξυπνης Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού Αμπελιών

Ο Δήμος Αμυνταίου προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του Πιλοτικού/Επιδεικτικού Έργου Έξυπνης Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού Αμπελιών, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου  2021, στο Αμπέλι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΑΣΕΠΑ) και θα περιλαμβάνει θεωρητική και επιτόπια εκπαίδευση σε πραγματικό περιβάλλον από ειδικούς στον τομέα της Αμπελουργίας.

 

Το Πιλοτικό/Επιδεικτικό Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου WINCOME του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II CBC PROGRAMME “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ ΙΙ) (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%).

 

Στόχος της δράσης είναι, οι Εταίροι του Έργου, καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τις τεχνικές παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού για την καλλιέργεια, σε ένα πραγματικό περιβάλλον, και συνεπώς να κερδίσουν πολύτιμη εμπειρία βασιζόμενοι σε έρευνα πεδίου.

 

«Πιλοτικό/Επιδεικτικό Έργο Έξυπνης Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού Αμπελιών»

Πρόγραμμα  

9:30 – 10:00       ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

10:00 – 10:15     ΕΝΑΡΞΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

10:15 – 10:30   «Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής οίνου από πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλων»

Γιώργος Παλησίδης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Τροφίμων, Οίνου & Εστίασης

10:30–10:45 «Εμπορικές ποικιλίες του πολλαπλασιαστικού υλικού αμπελώνων»

Χρήστος Τουλούπης,  Υπεύθυνος προώθησης οίνου – Αμπέλου

10:45 – 11:00    «Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού αμπελιών»

Αλέξανδρος Βαλτάρας, Αμπελουργός – Οινοποιός

11:00  – 11:15  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:15  – 13:15  Επιτόπια εκπαίδευση σε πραγματικό περιβάλλον στο αμπέλι ΑΣΕΠΑ: «Επίδειξη και πρακτική εξάσκηση στις σημαντικότερες τεχνικές πολλαπλασιασμού της αμπέλου»

Αλέξανδρος Βαλτάρας, Αμπελουργός – Οινοποιός

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση